You are currently viewing Pirotska pramenka

Pirotska pramenka

Ovaj soj pramenke je najrasprostranjenija na području Pirota, gde je razvijen i po kome je i dobila ime. Pirotska ovca spada u grupu dugorepih ovaca.

Izgled i osobine:

Visina grebena joj je oko 55 cm. Masa tela odraslih ovaca iznosi prosečno 36-41 kg, a ovnova 50-55 kg.

Ovce su obrasle belom vunom, a ima i grla sa crnom i sinjavom vunom. Godišnje daje 1,2-1,4, a ovnovi oko 1,5 kg vune. Od vune pirotske ovce, u Pirotu i okolini, se izrađuju nadaleko poznati pirotski ćilimi.

Za 6 meseci laktacije ova ovca proizvede 75-80 litara mleka, računajući i mleko koje posisa jagnje. Kasnostasna je. Ovce su šute, a ovnovi rogati.

Od 1954.godine počeo je rad na oplemenjivanju ove ovce sa ovnovima Merino Arl i Virtemberške rase. Koristeći se metodom kombinacijskog ukrštanja, uz primenu rigorozne selekcije, stvoren je mnogo produktivniji genotip, tzv. pirotska oplemenjena ovca, tako da je vrlo mali broj ovaca ostao u svom izvornom obliku.

Komentariši