You are currently viewing Domaća kokoš

Domaća kokoš

Od domaćih kokoški za odgajivače može biti zanimljivo, a za struku i privredu korisno, da se u malim jatima gaje i sačuvaju Golovrata kokoš (gološijanka) , sombarska kapavi (ćubasta) , kosovski pjevač i obična domaća kokoš (vrlo različitih spoljašnjih osobina). One su prilagođene skromnim uslovima držanja i ishrane, koji odlikuju tradicionalno ekstenzivno živinarstvo u našoj zemlji. Meso im je kvalitetno mišići jake strukture sa malo masnoće.

Komentariši