You are currently viewing Ulaznice

Ulaznice

Ulaznica na imanje plaća se 100 rsd i ne plaćaju je deca mlađa od sedam godina, novcem prikupljenim od ulaznica kupuje se hrana za životinje i stvara mogućnost da se Vašim malim doprinosom stvore uslovi za povećanjem broja ovih životinja. Same fotografije koje ćete napraviti na ovom imanju vrede mnogo više od simbolične cene ulaznice.

Biblijski potop i Nojeva barka koja se zvala Arka

Stari Zavet opisuje biblijski potop koji je trajao 40 dana i kako je Nojeva barka nosila u sebi po dve životinje od svake vrste i Nojevu porodicu 150 dana po pučini mora

Prema Bibliji, odnosno po knjizi Postanje iz Starog Zaveta, Nojeva barka je sagrađena po Božijoj zapovesti da bi Noje spasao sebe i svoju porodicu kao i životinje od nadolazećeg Potopa. Biblijski potop je nastupio usled Božijeg gneva zbog nagomilanog greha ljudi. Nojeva barka je u sebi imala sve poznate vrste životinja.

Komentariši