You are currently viewing Balkanski magarac

Balkanski magarac

Pogodan je za gajenje kako u žarkim, tako i u veoma hladnim područjima, zbog svoje vitalnosti, otpornosti i veoma dobre prilagodljivosti.  U pogledu ishrane, nege i smeštaja je veoma skroman, s obzirom da se veoma lako prilagođava nepovoljnim ambijentalnim uslovima.

Kao što je to slučaj sa većinom autohtonih rasa u Srbiji, tako se i broj domaćeg balkanskog magarca konstantno smanjuje. Uzrok tome treba tražiti u razvoju saobraćajne infrastrukture, uvođenju mehanizacije, kao i činjenici da stanovništvo sa sela i udaljenih područja sve više odlazi u gradove, tako da je upotreba magarca svedena na mimimum.

Domaćeg balkanskog  magarca karakteriše snažna, čvrsta konstitucija, skladna građa i kompaktan telesni okvir. Glava  je ravnog profila, sa dugim ušima, koje su iznutra obrasle svetlim, a po rubu tamnijim dlakama.  Nosni deo glave je takođe svetlo obojen, sa tamnim do crnim nozdrvama i gubicom. Boja trupa domaćeg balkanskog magarca je obično sivosmeđa, sporadično mrka,  a vrlo retko bele ili crne boje. Za vreme zimskih meseci dlaka je duga, gusta i čupava, a isti slučaj je i sa dlakom puladi. Dlaka trbuha i unutrašnje strane nogu je svetlije pigmentirana, dok je griva jaka, štršeća i tamnije pigmentirana. U pogledu razvijenosti domaći balkanski magarac je malog telesnog okvira , telesne mase oko 180 kg. Niskog su rasta i prilagođeni kretanju po kamenitim stazama, budući da imaju veoma čvrsta i tvrda kopita.

Polnu zrelost postižu sa 2-2,5 godine. Bremenitost magarca u proseku traje godinu dana, nakon čega se u u većini slučaja rađa jedno mladunče.  Meso i mleko magarca su odličnog kvaliteta. Magarica tokom jedne laktacije daje od 35 do 40 litara mlijeka, što na dnevnom nivou iznosi oko 150ml.  Magareće mleko sadrži 1% masti, pa je po tome najbliže majčinom mleku, sadrži i do 60 puta više vitamina  C nego kravlje mleko.  Pokazalo se veoma uspešno u lečenju plućnih bolesti, bronhitisa, upale pluća, kašlja i astme.

Vrlo zanimljivo je da se magarac u hrišćanstvu smatra Svetom životinjom, u Bibliji piše da je Isusov pratilac od rođenja do smrti, svaki na leđima ima šaru u obliku krsta, malo ljudi to zna.

Komentariši